Vokser så det knaker

Growing like weed
Valpene har vokst ut av "veie boksen" og har nå fått en større en. Dette bildet er fra 31. desember
The puppies have now outgrown their "weighing box" and have gotten a bigger one. This photo is from the 31st of December


Valpene vokser så det knaker. Disse valpene legger veldig godt på seg hver eneste dag. Jeg har aldri før hatt valper som er så store på 2 ukers dagen. De veier nå 1363g - 1489g. I mine tidligere kull har de aller fleste ligget på mellom 1100g og 1200g.

Serina var første valp ute med begge øynene åpne 1. januar, de andre fulgte raskt etter og innen kvelden var over 3. januar hadde alle valpene begge øynene åpne. De er nå lagt mer aktive og har begynt å bli utforskende. Alle valpene klarer å få beina under seg og gå noen steg. Noen litt lengre enn andre.

The puppies are growing like weed. These puppies are growing very well every single day. I've never before had puppies as big as this when they are 2 weeks old. They are now 1363g - 1489g. In my earlier litters most of the puppies by far has been somwhere between 1100g and 1200g.

Serina was the first puppy to open both of her eyes on the 1st of January. The others soon followed in her steps and before the night was over on the 3rd of January all the puppies had both eyes open. They have become far more active and started to explore the world around them. All the puppies mange to get up on their legs and walk a few steps. Some a bit further than others.

Snøfrost Glitrende Kongle

Snøfrost Glitrende Kongle
Snøfrost Stemingsfulle Gran

Snøfrost Stemingsfulle Gran
Snøfrost Frydefulle Serina

Snøfrost Frydefulle Serina

Snøfrost Skimrende Stjernelys

Snøfrost Skimrende Stjernelys


De har fått en ny kloklipp, og 4. januar hadde si sitt andre besøk. Jeg tar ikke imot besøk av valpekjøpere før valpene er rundt 4 uker gamle, men bestevenninner og foreldre har lov til å komme en tur.

They have gotten another claw trimming this week, and the 4th of January they had their second visitors. I do not accept puppy buyers to visit until they are around 4 weeks old, but best friends and parents may come for a visit.I dag fikk de også smake kjøtt for første gang. Det falt i smak hos alle fire. Så fra nå av vil det øke hvor mye fast føde de spiser hver dag, selv om melk fortsatt vil være hovednæringen en god stund til.

Today they got to taste meat for the first time. All four of them enjoyed the taste. From now on the intake of solid foods will steadilly increase, however milk will still be their main food source for a while longer.


Kommentarer