Arvelige lidelser hos Siberian Husky: GlaukomFor my English reading followers, I'm sorry that these articles will only be written in Norwegian, at least for now. 

Jeg vil fremover skrive noen artikler som omhandler ulike temaer rundt Siberian Husky. Artikler relatert til rasens helse og historie samt enkelte andre temaer. Flere av disse artiklene kan også folk med andre hunderaser finne relevante og/eller interessante. 

Disse artiklene vil være i for av pdf dokumenter, og jeg vil legg ut linkene her i bloggen samt på hjemmesiden min under "Information" - "Artikler"


Arvelige lidelser hos Siberian Husky: Glaukom


Denne artikkelen ble publisert i Huskybladet nr 4/2014


Kommentarer