4 uker, ormekur og kloklipp

4 weeks old deworming and claw trimming
Valpene blir viser stadig bedre hvem de er. De er nå 4 uker gamle, noe som vil si at det bare er litt over  4 uker til de begynner å flytte. Bortsett fra den tispevalpen jeg skal beholde selv. Foreløpig er valpene altfor unge og umodne til at jeg vet hvem som blir værende eller hvem av guttene som skal hvor. Men jeg begynner så smått å danne meg et bilde av deres personligheter og få litt idéer om hvordan de kanskje vil se ut som voksne hunder.

The puppies are showing more and more who they are. They are now 4 weeks old, which means it's only a bit more than 4 weeks left before they start to move to their new homes. Except for the puppy girl I'm keeping. At the time being they are still way to young and immature to tell who is going to stay, or who of the boys are going where. However I am starting to get some ideas about their personalties and what they might look like as adult dogs.Kongle er pr i dag den største av valpene med ca 2,7kg. Han har ofte noe han skulle ha sagt og sier fort i fra om han er sulten eller vil ut av valpekassa for å utforske verden. Han er nysgjerrig og utforskende. En av de første valpene vi hørte ha noen meninger, og en av de som først ville utforske verden.

Kongle is today the largest one of the puppies with his ca 2,7kg. He often has something to say, and is quick to tell if he is hungry or wants to get out of the puppy crate to investigate the world. He is curious and adventurous. One of the first puppies we heard speak his mind, and one of the first curious about the world around him.


Gran var lenge den minste i kullet, men har nå tatt igjen jentene og veier det samme som dem med ca 2,5kg. Han er en ganske stille valp, men langt ifra noen pyse. Han har bare ikke like mye meninger som broren sin. Gran likte derimot ikke å få vasket bakfoten sin med en klut tidligere idag, noe som måtte gjøres siden han hadde klart å grise den til med litt valpebæsj.

Gran was the smallest in the litter for a while, but now he has caught up to the girls and weigh the same as them with around 2,5kg. He is a fairly quiet puppy, but not a sissy. He just doesn't have as much opinions as his brother.  However he did not like having his foot cleaned off with a wash cloth earlier today, which had to be done as he had managed to get messy with a bit of puppy poo.


Serina er en kul liten jente på 2,5kg. Hun har en rampete utstråling, er leken og utforskende. Hun var sammen med Kongle tidlig ute med å skulle utforske verden. Hun virker uredd og har en god del selvsikkerhet. Hun er den som per idag er mest glad i å slikke oss mennesker i ansiktet mens hun står og logrer.

Serina is a cool little girl around 2,5kg. She has an attitude, is playful and curious. She was, together with Kongle, early at exploring the world around her. She seems bold and has a fair bit of confidence. At the moment she's the one most eager to lick us humans in the face while she stands and wags her tail.


Stjerne, som også veier ca 2,5kg,  var lenge den mest forsiktige i kullet. Hun var ikke redd, bare litt forsiktig. Hun virker nå til å være like utforskende og nysgjerrig som sine søsken. Kanskje litt roligere enn sin søster, men desto mer glad i å bite på ting.

Stjerne, who also weighs in at 2,5kg, was for a long time the most cautious puppy in the litter. She wasn't afraid or scared, just a bit cautious. She now seems to be just as adventurous and curious as the rest of her siblings. Maybe a bit calmer than her sister, but even more eager to bite at things.Valpene fikk både ormekur og kloklipp i dag. I samme slengen øvde vi også litt på tannvisning. Alle valpene tok ormekuren uten store protester. Kongle syntes den smakte godt, mens Gran ikke likte smaken noe særlig. Jentene var i sted i mellom sine brødre.


The puppies got dewormed and a claw trimming today. At the same time we trained a bit on looking at the teeth. All the puppies ate their deworming medicine without much ado. Kongle even found it tasteful, while Gran didn't appreciate the taste very much. The girls where somewhere in between their brothers in their opinions. 

KongleGran


Serina

Stjerne, fine små tenner / nice little teeth
Kloklippen, som er deres fjerde, foregikk uten protester selv om de måtte komme med et par lyder her og der.
The claw trimming, which were their fourth, went without any protests, even if they had to say a bit here and there.
Kongle
Gran

Serina

Stjerne

Kommentarer