Dogs4All

Dogs4All
NJV-11 NordJV-11 N UCH Hightower's Freke Winter Spirit


En veldig forsinket oppdatering om hvordan det gikk på Dogs4All, Nordisk Vinner.

Freke var påmeldt både fredag og søndag, Orca fredag og Såga søndag i valpeklasse. Dessverre var jeg så dårlig at jeg ikke orket å dra inn på fredag så det ble kun søndagsutstilling på meg og hundene.A much delayed update about Dogs4All , Nordic Winner

Freke was entered both Friday and Sunday, Orca on Friday and Såga on Sunday in puppy class. Unfortunaty I was in such a bad shape on Friday that I wasn't fit to go to the show. Ended up showing only on Sunday.


Dommeren på søndag var Alex Zee fra Taiwan. Et ukjent kort hvor jeg ikke ante hva jeg skulle forvente.

Først i ringen var Såga i valpeklasse. Hun var ganske så kenguru. Men jeg fikk henne også til å stå og trave så dommeren fikk sett hva hun var for noe. Denne utstillingen hadde ingen kritikker.

Fikk særdeles lovende og ble BIR-valp


The judge on Sunday was Alex Zee from Taiwan. An unknown to me and I didn't have a clue what to expect. 

First Siberian out was Såga in puppy class. She was pretty much a kangaroo, but also managed to show her standing still and in a clean trot. This show had no critiques.

She got very promising and was BOB-puppy

Snøfrost Såga den viseSå var det Frekes tur i ringen. Han oppførte seg eksemplarisk og erfarent i ringen. Dommeren sendte oss på mange runder rundt og tok seg tid til å bedømme hundene nøye.  Det var 3 champion hanner til stede, og jeg var veldig glad og fornøyd når han satte Freke som nr. 1!

Gleden ble ikke mindre når han ble nest beste hannhund med reserve CACIB

Frekes resultater ble da: Exc.CHK 1.CHKK CK 2.BHK res-CACIB


Then it was Freke's turn in the ring. He behaved exemplary and showed that he had experience in the ring. The judge sent us running a lot and took his time judging the dogs. It was 3 champion males present, and I was very happy and pleased when he put Freke upp as number one!

The joy wasn't any less when he ended up as 2nd best male with reserve CACIB.

Frekes resultats ended up as: Exc.CHK 1.CHKK CK 2.BHK res-CACIBHundene var også med rundt på messeområdet og på standen til Langedrag kom vi over utstoppet gaupe og ulv. Det var interessant og se hvor usikker Freke ble på denne utstoppede gaupa. Den var ganske skummel. Men han snuste på den.

The dogs also visited the vendors area and on the Langedrag stand we came across a lynx and a wolf. It was interessting to see how insecure Freke was behaving towards this stuffed lynx. It was pretty scary. But he did sniff it.Ulven derimot var bare spennende.
The wolf on the other hand was only interesstingDen andre Siberianen på dette bilde er Frekes datter med Fjellbris, Snøfrost Yndige Issoleie - eller Issi til daglig. The var veldig artig å møte henne og hennes nye familie igjen. Jeg håper å se mer til denne vakre unge jenta i fremtiden.

The other Siberian in this photo is Freke's daughter by Fjellbris, Snøfrost Yndige Issoleie - or Issi on day to day basis. It was great meeting her and her new owners again. I hope to see more of this lovely young girl in the future.

Snøfrost Yndige Issoleie

Kommentarer