Treningstur

Training run


Siden de fleste av mine treningsturer foregår i mørket, benyttet jeg sjansen i dagslyset i går til å ta noen bilder under en pause på treningsturen.

Since most of my training runs are in the dark, I took the opportunity to take some photos yesterday during a break in the daylight.

Valpene fikk sin første smak av tur i et spann. Ca. 1km var de med i lav hastighet. Det så ut som valpene likte oppgaven med å trekke. Til deres neste tur skal jeg sette opp spannet som et normalt 6-spann og finne en bedre sele til Såga.

The puppies got their first taste of team work. About 1 km in low speed. It seemed like the puppies enjoyed to work in the harness. For their next experience I'll put the team up like a conventinal 6-dog team and find a better harness for Såga
Kommentarer