Valper til jul?

Puppies for Christmas?


I går var Denali på dag 15 av løpetiden sin og med tanke på tidligere løp burde hun da være i nærheten av stådagene sine. Dette er en tispe som står veldig få dager, så man har ikke mange dagenes slingringsmonn med å fikse en planlagt date.

Kvelden før sjekket jeg om hun ville stå for Bonfire. Han er både uerfaren og krypt, men allikevel en hund Denali fint kan flørte med. Freke derimot vil hun IKKE ha noe med å gjøre. Tidligere denne dagen når jeg tok min daglige sjekk under halen var hun ekstra grinete, noe så pleier og bety at hun står hvert øyeblikk.  På kvelden stod hun fint for Bonfire så da var det bare å kontakte hannhundeier å fortelle at vi kom en tur dagen etter i håp om at hun var paringsvillig.

Tirsdag 21. oktober satte vi nesa mot Köping via Oslo, 55 mil en vei.  Så fort jeg kom øst for Oslo begynte det og regne. Ikke spesielt overraskende siden kalenderen sier det er høst, men været gjorde at turen tok litt lengre tid enn den ville gjort en sommerdag.

Yesterday Denali was at day 15 of her heat, and thinking about her previous heat she should be close to her standing days. This is a female who will stand just a few days each heat, so you don't have any days to miss to get her to a planned date.

The previous evening I checked if she would stand for Bonfire. He is both inexperienced and a cryptorchide, but still a dog Denali will flirt with. Freke however she will NOT flirt whit what so evern when in heat. Earlier this day as I did my daily check under her tail she was extra gumpy, something that usually means she'll stand at any moment. That evening she did stand for Bonfire, only one thing left to do: Conntacting the chosen dog's owner an tell them we'd come for a visit the following day. Hoping she would allow an actual mating. 

Tuesday the 21st of October we turned our heads towards Köping via Oslo, 550km one way. As soon as I got east of Oslo it started to rain. Not all that surprising as the calendar says it is autumn, but the weather still made the trip take a bit longer than on a summer day. 

Min trofaste GPS, ca 20 mil etter starten på turen
My trusted GPS after about 200kkm from the starting point.
.


Rundt kl 18:30 ankom jeg hjemme hos en hannhundeierne. Jeg har sett hannen før på utstillinger, og det var spennende å se om Denali synes dette var noe til kar.

Hannens navn er Duque, eller Zenko de Ciukci på stamtavla. Eies av André Pettersson og Kristin Tapper sammen med Marjut Peiponen.

Etter en kort lufterunde med Denali så hun fikk gjort fra seg litt fikk hun møte Duque. De begynte raskt å leke sammen og Denali var helt klart flørtete av seg. Hun lot han også bestige henne, men stod ikke stille lenge nok til at han fikk gjort jobben skikkelig med det samme. Litt kostbar skal man da være. Etter noen flere forsøk fra Duque hvor de begge begynte å bli litt slitne av all flørtingen så ble det en god paring med et heng på 11 minutter.

Siden Denali står så få dager, så går jeg også denne gang for kun en paring. Så nå er det bare å krysse fingrene å se om det blir noen  valper som resultat.  Om hun blir drektig vil valpene bli født midt i jula, termindato vil være 23. desember, men de kan fødes noen dager både før og etter dette.


About 6:30 p.m. I arrived at the dog owners' house. I had seen the male before at dog show. It was exciting to see wether Denali would like him or not. 

The dog's name is Duque, or Zenko de Ciukci in the pedigree. He is owned by André Pettersson and Kristin Tapper together with Marjut Peiponen. 

After a short rest with Denali in order to let her relieve herself, she was allowed to meet Duque. The soon started to play togheter and Denali was obviously flirting with him. She let him jump on her, but didn't stand still long enough for him to get the job done right away. You can't be too easy either. After a few more attemts from Duque where both of them started to get a bit tired from all the flirting we got a good mating with an 11 minutes tie. 

Since Denali is standing so few days I go for one mating this time as well. So all that is left to do is crossing the fingers and see if I get som puppies as a result. If she becomes pregnant the puppies will be bortn in the middle of Christmas. Her term date is the 23rd of December, however the puppies might be born a few days before or after this date.


Duque er en hannhund på snart 7 år med mange gode kvaliteter. I tillegg til et godt eksteriør med gode vinkler og bevegelser er han en veldig morsom hund. Fulll av idéer og påfunn. Snill og tålmodig med barn og andre hunder, og har aldri hatt noen problemer i sin flokk som han kom til som 3 år gammel.  I trekksammenheng passer han best i wheel og gjør en grei jobb der.

I dette potensielle kullet håper jeg på valper med et godt temperament, helse og eksteriør som også kan fungere fint i et spann på hobbynivå.  Valpenefargene kan bli svart, grå, rød og lyserød.

Duque is a soon 7 years old male with many good qualities. In addition to a good conformation with excellent angulations and movements, he is a very amusing dog. Full of ideas and pranks. Gentle and patient with children and other dogs, and never been a problem in his pack which he arrived in as a 3 year old. When mushing he is best suited in wheel position and does a fine job there.

In this potential litter I hope to get puppies of a good temper, health and conformation who will work well in a team at a hobby level. The puppies might be black, grey, red and light red in colour. 


Kommentarer