Valpenes første langtur

The puppies first long hike

Orca og Såga
16. august var valpene på sin første langtur, og dette var også min siste tur med Bonfire som skulle flytte til sine nye eiere dagen etter.

Turen gikk til Rjukan og startet med at vi tok Krossobanen opp til Gvepseborg.  Det ble Blåbæret som fraktet oss opp til toppen denne gangen.


the 16th of August the puppies went on their first longer hike, and this was my last hike with Bonfire as well who would move to his new owners the following day.

The trip went to Rjukan and started with Krossobanen bringing us up to Gvepseborg. The Blueberry was our lift to the top this time.

Ninci (søstera mi) og Jonas med Bonfire, meg med Gaia og Såga, Truls (kjæresten) med Orca og Fjellbris i Blåbæret
Ninci (my sister) and Jonas with Bonfire, me with Gaia and Såga, Truls (my boyfriend) with Orca and Fjellbris in the Blueberry

Utsikten på vei opp ned mot nedre stasjon
The view on the way up down towards the lower station

På toppen, utsikten ned mot Rjukan
at the top, the view down towards Rjukan
Fra Gvepseborg gikk turen videre opp Solstien til kanonstillingen og ned igjen til Gvepseborg hvor vi fortsatte til fots ned Ryes vei. Hele turen var totalt på ca 8,6km. En lang tur for 3mnd gamle valper og jeg hadde med en sekk som jeg var forberedt på å bære de i deler av veien. Men vi tok det rolig og valpene ville gå hele strekningen selv. De trakk til siste meter, men sov godt da de ble lagt i bilen etterpå. 

From Gvepseborg the hike went on up the Sunpath to the top (called the canon position) and down again to Gvepseborg where we continued on foot down Ryes road. The total lenght of the hike was about 8,6km. A long hike for 3 months old puppies and I brought a rucksack I ment to carry them in part of the way. However they wanted to walk the whole time. They even pulled to the last meter, but slept well when they were put in the car after the hike. 


Orca

Såga

Fjellbris, Gaia, Orca, Såga på vei opp Solstien

Bonfire, Ninci og Jonas ankommer Kaonstillinga/toppen

Bonfire

Fjellbris

Gaia lurer på om det er noe godt til henne
Gaia wonders if there is a treat for her

Gaia

Truls med Såga og Orca ved en varde på kanonstillinga
Truls with Såga and Orca at the top

Ninci og Jonas

meg med Fjellbris, Bonfire og Gaia

Bonfire, Gaia og Fjellbris

Tyttebæret og Blåbæret når vi krysset under de på tur ned Ryes vei
the Cranberry and the Blueberry when we went under them on our way down Ryes road

Siden Rjukanfosse gikk, var vi også borte å så på fossen. Et vakkert skue. The høyeste frifallet er på 104m.

Since the Rjukan waterfall was let loose, we also went to look at it. A beautiful waterfall. Highest free fall is 104meters.


Hjemme igjen, Orca linselus og Såga
Back home, Orca and Såga.

Kommentarer