Bytur og besøk

A trip to the city and visits

Gaia and some of the pups

Valpene har vært på sin første bytur. De reagerte ikke så mye på lyder av traffikk og mennesker. Men det å sitte fast i bånd var grusomme greier. Men gå i bånd må de nok allikevel lære seg. Bilturen inn til byen gikk greit. Litt protester fra et par av dem, men de forholdt seg rolig.

De var også på to besøk. Først var de på besøk hos bestemora til typen  min. Inne i en byleilighet.  Alle 10 valpene var med inn, heldigvis har typen en hundegal familie! Mora til typen var også der å hilste på gjengen. Valpene tok det hele veldig fint, og sovnet etter ca 30 minutter. De hadde da vært på en 2,5t kjøretur før de var på besøk.

Dagen etter var valper, mødre, typen og jeg på besøk hos min søster. Det er på et boligfelt der hun har et rekkehus og en liten hageflekk. De koste seg der ute i rundt flere timer. Min nevø syntes også det var gøy med valper på besøk.

Så nå har valpene møtt mennesker i begge ender av skalaen med bare noen timers mellomrom. Fra 94 år til 1,5 år. Og alle mennesker de har møtt så langt er de sosiale mot og uredde.


The puppies have been on their first trip to the city. They didn't react much to the sounds of traffic and humans. However it was dreaful to be stuck in a leash. They just have to learn to put up with that. They cartrip to the city went fine. A bit of protesting sounds from a couple of the pups, but they stayed calm.

They also went on two visits. First they visited my boyfriends grandmother in her city apartment.  All 10 puppies at once. Luckilly my boyfriend has a dog crazy family! The mother of my boyfriend was there as well and met the puppies. The puppies themselves took it all very well. They fell asleep after about 30 minutes as they had been on a 2,5 hour car drive just before.

The following day we, that is the puppies, my boyfriend and I, went on a visit to my sister. She lives in a townhome in a housing estate and has a small garden. They enjoyed themselves for several hours. My nephew found it fun to have puppies for a visit too.

Now the puppies have met humans on both ends of the scale with just a few hours inbetween. From 94 years old to 1,5 years old. And all the humans they have met so far they are friendly and social towards. No signs of being afraid of anybody.

lek og moro / tumbling around

Først ville ikke neveøen min dele lekene, men så var det greit allikevel.
At first my nephew didn't want to share his toys, but then it was OK after all.

Min nevøs leker var interessante / my nephew's toys were interessting.

Hviler med mamma Fjellbris / resting with mum Fjellbris


Kommentarer