Kammens magi

the magic of a comb


Det er vår, det betyr at hundene røyter. Her er en video som viser forskjellen på Freke før og etter en runde med kammen.
Dett er ikke en børsting med tanke på utstilling, da hadde jeg begynt minst 1,5 mnd før utstillingen og inkludert minst 3 runder med full vask, blåsing og børsting for å løsne gammel pels og samtidig stimulere til vekst av ny pels.
Denne runden med kammen tok ca 30 minutter, og videoen viser noen utdrag i 4x hastighet.

It's spring, that means the dogs are shedding their winter coats. Here is a video showing the difference in Freke before and after the use of a comb.
This is not a show grooming. If I were to show him I would start at least 1,5 months before the show and included at least 3 full showers with blowing the coat and grooming it to loosen the old coat as well as stimulating new growth.
This grooming session took about 30 minutes, and the video shows some of the grooming in 4x the speed.Kommentarer