Hello world
Norrønkullet er 2 uker gamle idag. I den siste uka som har gått har de "våknet" mye mer. De reagerer mer når man håndterer de, øynene begynte å røre på ørene og knipe med øynene mens de fortsatt var lukket. Nå er øynene åpne på de fleste. De klarer også å løfte kroppen sin opp fra underlaget og kan gå noen skritt.


the Norse litter is 2 weeks old today. The last week they have become more "awake". They now respond more when handled. They started to blink with their eyes and twist their ears, even if both were still closed. Most of the puppies have opened their eyes now. They are also able to lift their bodies up and walk a few steps.


Snøfrost Såga den vise
Snøfrost Garm den fremste

Snøfrost Ymer den digre, "Orca"
Snøfrost Kvasir den gløgge
Snøfrost Oske den stormende
Snøfrost Mjøllnir den trofaste, "Minsten"
En liten videosnutt av valpene
A short video of the puppies

Kommentarer