Fjellflorakullet, 1 uke og navn

the Mountain Flora litter, 1 week old and names


Siden dette er Fjellbris sitt kull ville jeg gjerne gi valpene hennes et fjelltema navn, og valget falt på fjellflora.
Alle flora bildene er lånt fra Urtekildens bildegalleri, Fjellplanter 


Since this is Fjellbris' (Mountain breeze) litter, I wanted to give the puppies names connected with the mountains. I ended up with mountain flora names.
All the flora photos are loand from Urtekildens bildegalleri, Fjellplanter 
Snøfrost Modige Molte
Molter er vanlige å finne på myrer i fjellet. Bærene til planten er det mange som liker å bruke til syltetøy eller i moltekrem. Noen lager også likør av dem.  Denne planten blomstrer tidlig på året og er derfor utsatt for å bli skadet av nattefrost, noe som gjør at fruktsettingen uteblir for disse plantene.


Snøfrost (Brave Cloudberry) 
Cloudberries is commonly found in mountain marshes. The berries are enjoyed by many as a jam or in a Cloudberry cream. Some makes it into liqueurs as well. Cloudberry flowers early in the year and because of this is easilly harmed by a frost night. If the plant is damaged by frost it will not set berries that year.

Molte (Cloudberry), Rubus chamaemorus

Snøfrost Barske Krekling
Krekling trives på høyfjellet, myrområder og i gran og furuskog.  I Norge er krekling svært utbredt helt opp til 1800 moh. I høyfjellet er en tokjønnet variant av krekling den  mest vanlige varianten. 
Jeg forbinder planten med fotturer på fjellet hvor jeg har ofte har møtt på denne lille hardføre planten og også spist bærene.

Snøfrost (Hardy Black Crowberry) 
Black Crowberry thrives in the high mountains, on marshes and in fir and pine woods. In Norway it is a verry common plant up to an altitude of 1800 metres. In the high  mountains the most common variant is bisexual.
Personally I think of this plant in connection with hikes in the mountain where I often has encountered this little hardy plant, and eaten its berries as well.

Krekling (black crowberry) Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum
Snøfrost Yndige Issoleie
Issoleie er en plante som kun trives i fjellområder. Den er den blomsterplanten som vokser høyest på den skandinaviske halvvøya, og finnes også i andre europeiske fjellområder som Alpene, Pyreneene og Karpatene.
Om våren er Issoleie hvit, men seinere på året blir den mer tulipanformet og får en rødlilla farge.

Snøfrost (Graceful Glacier Crowfoot) 
Glacier Crowfoot is a plant that only thrives in the mountains, and is the flowering plant growing at the highest altitudes on the Scandinavian penninsula. Glacier crowfoot is also found other places in Europe among them the Alps, the Pyrenees and the Carpathians.
In the spring it has white flowers, and later in the year it becomes more tulip shaped and has a purple colour. 

Issoleie (glacier crowfoot) Ranunculus glacialis


Snøfrost Lekre Lyng
Det finnes over 100 planteslekter av lyng, dette er robuste vedaktige og relativt små planter. Du finner de som regel i sparsomme og sure jordsmonn, slik som i fjellområder. Røsslyng er den lyngen jeg personlig lett tenker på når jeg hører ordet lyng. Dette er en dvergbusk som er vanlig i nesten hele Norge. Den er også en vanlig lyngplante andre steder i Europa på myrer og heier. 
Dette er en plante man lett møter på når man går på tur i fjellområder, og er på mange måter typisk norsk. Den er også en av Norges to nasjonalblomster.  I tillegg er dette en av flere villplanter som minner meg om min farmor.


Snøfrost (Gorgeous Heather)
There are more than 100 genera of heather. These are though, woody and relatively small plants. Often normally found in acid and infertile growing conditions such as in the mountainous regions. Common heather is the heather that usually comes to my mind when I hear the word heather. This is a dwarf shrub common througout almost the entire country (Norway). However it is commonly found heathland and moorland in the rest of Europe too. 
This is a plant you easilly will encounter when you go hiking in the mountains, and in many ways it is a typically Norwegian plant. It is one out of two national flowers for Norway. In addition this is one of several wild flowers that reminds me of my grandmother on my father's side.
Røsslyng (common heather) Calluna vulgaris


Kommentarer