Drektighet


Pregnancy

Gaia, juni 2013, slik hun ser ut når hun ikke er drektig
Gaia, June 2013, this is what she looks like when she's not pregnant

Fjellbris, januar 2013, slik hun ser ut når hun ikke er drektig
Fjellbris, January 2013, this is what she looks like when she's not pregnant

Gaia er nå i siste uka av sin drektighet (uke 9), Fjellbris ligger 8 dager bak og er i uke 8. Dette er beregnet fra første paringsdag.
Mens jeg venter på at de små skal bli født så gjentar jeg det jeg skrev om valpefostrenes utvikling når Denali ventet sitt kull i februar 2012.

Gaia is now in her final week of her pregnancy (week 9), Fjellbris is 8 days behind her and is in week 8. This is calculated since the first day of mating.
While I am waiting for the little ones to be born, I am repeating what I wrote about the puppy foetuses development when Denali expected her litter in February 2012.


Fjellbris ca 5 uker drektig
Fjellbris about 5 weeks pregnant
Uke 5 (dag 29-35)
Tarmsystemet begynner å dannes, men det befinner seg enda i navlestrengen. Øyne anlegges, øyelokkene formes. Øreflippene vokser seg så store at de nesten dekker øregangen.

Værhårene over øynene og på overleppa anlegges. De ytre kjønnsorganer begynner å utvikles, 5 par dievorter, samt melkekjertler dannes. Potene begynner å utvikle seg, til det som senere blir tær og tredeputer.

Ganen lukker seg på ca 33.dagen, og faren for ganespalte er nå over.
Fostrene vokser fra ca. 1,25 cm til ca. 2,5 cm


Week 5 (day 29-35)
The  digestive system in developed, but still exist in the umbilical cord. The eyes develop and the eyelids are formed, and the ear lobes grow and will almost cover the ear duct.
Whisker buds and 5 pairs of nipples develop. The sexual organs develop to their specific gender. The paws start to develop to what will become toes and paw pads.
At day 33 the palate close, and the danger of a split palate is past.
The fetuses grow from 1,25 cm to 2,5 cm in size.

Dette bildet er fra National Geographics serien "in the womb" og viser en valp ved ca 30 dager /This photo is from the National Geographic series "in the womb" and shows a puppy about 30 days into the pregnancyUke 6 (dag 36 - 42) 
I begynnelsen av denne uka skilles alle tær, og i slutten av uka dannes klørne.
Nå forlater fosterets tarmsystem navlestrengen og finner sin endelige plass i bukhulen.
Øyelokk og øreflipper vokser denne uka så mye at de dekker øyne og øreganger. Øynene er nå lukket og vil forbli lukket til ca. 10 dager etter fødselen. Ørene vil være lukket til ca. 13-17 dager etter fødselen.

Pigmentet i huden utvikles.
Fostrene er nå ca. 5 cm store

Week 6 (day 36-42)
In the beginning of this week, all the toes separate, and at the end the claws develop.
The digestive system leaves the ubillical cord and finds it place in the abdomen.
Eyelids and earlobes grow and completely cover eyes and ear ducts. The eyes are now closed and will stay closed untill about 10 days after birth. The ears will stay closed until 13 - 17 days after birth.
The skin pigmentation develop.
The fetuses are now about 5cm long.Gaia ca 6,5 uker drektig
Gaia about 6,5 weeks pregnant

Uke 7 uke (dag 43-49)
I løpet av denne uken vokser håret/pelsen ut, forbeiningen i knoklene har kommet så langt at man fra 49. dag kan se forstrene på røntgenbilder. Poter og tredeputer er ferdige, forstrene ser ut som ferdige valper. Fra nå av skal de bare bli større, de kan ennå ikke leve utenfor livmoren.


Week 7 (day 43-49)
During this week the fur grows, the bones calcify to the extent that the puppies will show up at x-rays from day 49. Paws and paw pads are completely formed, and the fetuses look like puppies. From now on they are only going to grow. They are not yet able to live outside the uterus.Uke 8 (dag 50-56)
Valpene tar ganske stor plass nå. De er nå ca. 10 cm og har en proposjonert kropp. Ossifikasjon av skalle, virvler,  enkelte tenner, alle  metacarpaler (mellomhåndsbein) og phalanger (fingerbein/tåbein) på forbeina er komplett.
Det er nå mulig å kjenne valpene bevege seg.Dette er et ulvefoster fra NatGeo serien "in the womb" ca. 55 dager / this is a wolf fetues from the NatGeo series "in the womb" about 55 days
Week 8 (day 50-56) 
The puppies is taking  up quite a bit of room now. They are about 10cm and has a body to proportions. The ossification of the skull, vertebrae, some of the teeth, all of the metacarpals and phalanges are complete.
It is possible to feel the puppies move, and I have felt Denali's puppies kicking.


Fjellbris ca 7,5 uker drektig
Fjellbris about 7,5 weeks pregnant


Uke 9 (57-63 dager)
Valpene er fullt utviklet nå.
I løpet av denne uken har alle melketennene blitt kalsifisert og nedre M1, ossifikasjon av alle vertebralbuer og sentra, phalanger (tåbeinene på fremlabbene), pubis (bekkenet) og calcaneus (hælbeinet).  Det som nå gjenstår av ossifikasjon i skjellettet er carpal- og tarsalknokler (mellomfotbein og tåbein på baklabben) men det vil skje først etter de er født.
Valpene er nå godt behåret, øyenlokkene lukket og de er klare til å bli født.
De gjenværende dagene frem til de blir født skal de bare vokse ytterligere.  De er nå ca. 14-15 cm lange og vil bli opp mot 17,5cm før de blir født.


Week 9 (57-63 days)
The puppies are now fully developed.
During the last week all the juvenile teeth as been calcified and lower M1, ossification of all vertebras, phalanges (the toe bones in the front feet), pubis and calcaneus (the heal bone). What remains of ossification is the carpal- and tarsal bones in the hind feet, but that won't happen until after they are born.
The puppies are now in so to speak full coat, the eyelids are closed and they are ready to be born. 
The remaining days they will spending growing a bit further. They are now 14-15cm long, and will grow up to 17,5cm before they are born. 

Gaia ca 8 uker drektig
Gaia about 8 weeks pregnant

Kommentarer