2 uker og vokser

2 weeks old and growing

Fjellflorakullet har blitt 2 uker gamle. De vokser som et uvær er og svært jevne i vekt. I snitt er de noen gram større enn Norrønkullet på samm alder, men så er de også 2 valper færre i kullet.  Det er artig å ha to kull som er så jevne i alder. De små forskjellene som er mellom kullene kommer mye tydeligere frem, og det gjør også likhetene.

The Mountain Flora litter has turned 2 weeks old. They are growing like there is no tomorrow and is a very even litter. On average they are a little bit bigger than the Norse litter, but then again there are a couple of puppies fewer in this litter. Having two litters this close to each other makes you see all the little different details much clearer.

Snøfrost Modige Molte

Snøfrost Modige Molte

Snøfrost Barske Krekling

Snøfrost Barske Krekling

Snøfrost Yndige Issoleie

Snøfrost Yndige Issoleie

Snøfrost Lekre Lyng

Snøfrost Lekre Lyng

Kommentarer