Årets første utstilling

First show of the year
Freke, bildet er fra november
Årets første utstilling var i Pingvinhallen, Sandefjord, for dommer Mona Selbach. Jeg tok med meg Freke som stod for Championat og Fjellbris mest for ringtreningens del. I Sandefjord så møtte vi også Rim.

The first show of the year was in Pingvinhallen, Sandefjord, under judge Mona Selbach. I went with Freke who needed a certificate to become a Norwegian Show Champion, and Fjellbris who needed the experience. In Sandefjord we also met Rim.

Først i ringen var Freke han fikk en veldig fin kritikk:
Velutviklet hannhund, meget maskulin. Fint hode og uttrykk. Bra bitt. Fine øyne og ører. Velutviklet god overlinje og kropp. Velansatt og godt båret hale. Meget gode og effektive beevegelser. God pels og farge.

Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BHK BIR

Freke er nå Norsk UstillingChampion og hans fulle tittel og navn er da  
NordJV-11 NJV-11 N UCH Hightower's Freke Winter Spirit

First to enter the ring was Freke and he got a very nice critique (my translation):
Well developed male, very masculine. Excellent head and expression. Good bite. Nice eyes and ears. Well developed good topline and body. Tail well set and carried. Very good and effective movements. Good coat and colour.

Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BHK BOB

Freke is now a Norwegian Show Champion his full title and name is: 
NordJV-11 NJV-11 N UCH Hightower's Freke Winter Spirit

Fjellbris, bildet er fra november

For Fjellbris var utstillingen mest trening, hun er litt usikker i utstillingringen, noe som er min feil da jeg har trent henne lite, noe som også gjorde at hun understilte seg, vi får trene mer. Men hun fikk en fin kritikk og oppførte seg etter omstendighetene bra.

Feminin tispe. Meget bra hode og utrykk og bitt. Fine øyne og ører. God hals. Litt åpne vinkler bak Velansatt og båret hale. Ennå litt bundet i bevgelsene i ringen. God pels og farge for alder.

Exc.JK 2.JKK

Fjellbris ble med rette slått av sin søster Rim denne dagen som også fikk sitt første CERT og ble BIM + BIR junior.  Gratulerer!

To Fjellbris the show was mostly a needed experience in the show ring. She lacks some confidence, which is a bit my fault since I haven't trained her enough for this. She ended up standing a bit understacked and didn't show off her movements well either. But she got a nice critique and we have to practise more. 

Feminine bitch. Very  good head and expression and bite. Nice eyes and ears. Good neck. A bit open agnulations in rear. Well set and carried tail. Still a bit bound in movements in the ring. Good coat and colour for the age.

Exc.JK 2.JKK

Fjellbris was rightfully beaten by her sister Rim this day, who also got her first CAC and was BOS + BOB Junior. Congratulations!


Kommentarer