Værkullet har blitt 6 måneder

The weather litter has turned 6 months old

Værkullet 4 uker gamle / 4 weeks old


Jeg har fått en del bilder og hilsner fra valpene siden de flyttet. To av de har jeg jo også truffet igjen. Rim har jeg sett flere ganger, og Dis møtte jeg i sommer.
Det er veldig moro å høre hvordan det går med de alle sammen.

I have gotten several photos and updates of the puppies in their new homes since they moved. Two of them I've also seen in person. Rim I've seen several times, and Dis I met this summer.
I truly enjoy hearing about how they're doing.

Snøfrost Lune Fønvind - "Lune"Er en lærevillig, oppmerksom og lydig hund som gjerne jobber for en godbit. Hun har begynt på unghundkurs og kan allerede de fleste øvelsene.
Lune har et høyt aktivitetsnivå er glad og leken. Hun og familien hennes trives godt sammen.

Lune is an attentive, willing to learn and obedient young dog who works very well for a treat. She has started in a young dogs' class and already know most of the exercises.
She is an energetic, happy and playful dog that is well adjusted in her family life.


 Snøfrost Gnistrende Iskrystall - "Naisha"Naisha er sin eiers bestevenn, og de har vært på mange fine turer sammen. Blant annet til Glittertind. De er på dagelige turer og har sine rutiner som begge setter stor pris på. Hun har en lekekamerat i en annen hund innen familien også. Naisha har også gått på valpekurs og skal snart på et kurs til.  

Naisha is her owner's best friend, and they have been to several nice trips. Among them a hike to Glittertind.  Thay have their daily walks and routines which both appreciate. Naisha also have a dog playmate in the familly.  She has been to puppy class, and is soon going to another dog class.


Snøfrost Plaskende Regn - "Maya"

Maya 8 uker gammel, dagen hun reiste til sitt nye hjem
Maya 8 weeks old, the day she left for her new home

Dessverre har jeg ingen nye bilder av Maya da eierne ikke har et kamera pr nå. Men oppdateringer har jeg fått. Bilder får komme seinere.
Maya er en aktiv hund som bor sammen med sine mennesker og to andre hunder. Hun har vært på overnattingstur ute sammen med en av sine eiere og Alaska Huskyen i familien. Hun elsker å bade, fange mus og frosk. Hun er derimot ikke så glad i å være aleine hjemme, og kan da finne ting å aktivisere seg med.

Unfortunatly I have no new photos of Maya, as her owners don't have a camera at the moment. But I have gotten updates. Photos will come later on.
Maya is an active dog who lives together with her human and dog familly. She has been to overnight trips outdoors together with one of her owners and their Alaska Husky. She loves to bathe, catch mice and frogs. However she doesn't like to be left alone and will at times find something to make the time pass.

Snøfrost Isende Rim - "Rim" 

Rim er den av valpene jeg har møtt mest etter at hun flyttet, da hennes eiere og jeg har en felles interesse: utstillinger. Rim har jevnt over fått gode kritikker på utstillinger og har også blitt Best In Show. Til daglig får hun både trekke og går en del spor.  Rim er en glad, aktiv og uredd ung hund.

Rim is the puppy I have met most times since she moved, as her owners and I have a mutual interest: dog shows. Rim has gotten many good critiques on dog shows, and has become Best In show. At home she has started to work a bit in harness and does some tracking. Rim is a happy, active and unafraid young dog.


Snøfrost Svale Dis - "Dis"

Dis bor hos en aktiv familie i nord Sverige. Hun har vært på valpekurs, hvor hun gjorde det veldig bra. Vært på bobilferie i Norge og Sverige og på leir med sønnen i familien. Dis har også begynt å trekke både sykkel og pawtrekker. Til vinteren skal hun prøve seg foran sleden sammen med familiens andre Siberian Husky. 

Dis lives with an active familly in northern Sweden. She has been to puppy class where she excelled. She has been to a motorhome holliday in Norway and Sweden, and to a camp with the son of the familly. Dis has started to work in harness and has been tried in front of a bicycle and a pawtrekker. When winter coems she'll be tried in front of the sled together with the other Siberian Husky in the familly.


Snøfrost Kjølige Fjellbris - "Fjellbris"


Fjellbris er den valpen jeg selv beholdt. Hun er på valpekurs nå sammen med Bonfire. Hun er en noe forsiktig hund, miljøsterk men forsiktig rundt fremmede mennesker og hunder. Men varmer fort opp. Hun har så vidt begynt å trekke litt foran sykkelen sammen med enten sin mor, Denali, eller Freke. En liten stund skal hun prøves foran vogn.

Fjellbris is the puppy I kept myself. She is currently in a puppy class together with Bonfire. She is a little bit cautious, very unafraid of the environment but cautious around strangers - both humans and dogs. However she soon warms up. She has just started to pull a little bit in front of the bicycle together with either her mum, Denali, or Freke. In a little while she'll be tried in front of my cart. Jeg ønsker alle valpene i Værkullet og deres eiere lykke til videre. 
Gleder meg til å fortsatt følge de alle i fremtiden.

I wish all the puppies in the Weather litter and their owners all well. 
Looking forward to continue to follow them in the future.

Kommentarer