5 uker, navn og besøk


Valpene er allerede 5 uker og 3 dager gamle. Dagene flyr, og om knappe 3 uker begynner de å flytte til sine nye hjem. Jeg synes de nesten akkurat ble født.

5 ukers dagen feiret valpene med en markkur. Ingen gjorde noen protester. De smakte nok ikke veldig godt, men alt gikk ned uten problemer.  Et par dager seinere fikk de også en ny kloklipp. Det var ikke like populært hos alle. Men klør må klippes så det er bare en av de tingene valpene må lære seg å godta.

Valpene fikk sitt første besøk 4,5 uke gamle. Av mine foreldre. Det var litt kaldt ute og det var ikke mye fart i dem siden de allerede hadde vært ute en stund. Dagen før de fylte 5 uker fikk de et nytt besøk av mine foreldre,  da var været fint og det var en deilig temperatur i sola. Valpene tok i mot besøket på strak labb og synes ikke dette var noe skummelt. De nøt den ekstra oppmerksomheten.

På torsdag (5 uker 1 dag gamle) fikk de besøk av 3 nye "fremmede". Det var litt mer skepsis til disse menneskene fra et par av valpene, men de kom fort over den lille skepsisen de hadde.  De ble både kost med, løftet og lekt med. Valpene raste rundt beina våre både ute og inne.

Nå har jeg også endelig bestemt hvilken valp som skal få hvilket navn navn, jeg vil presentere de nedenfor med en liten beskrivelse av deres personlighet slik den er per idag.


5 weeks, names and visitors

The puppies are allready 5 weeks and 3 days old. The days fly by, and in 3 short weeks they will be moving to their new homes. I think they were just born!

Their 5 weeks day they celebrated with a de-worming. None of them made much fuzz about that. It didn't taste too well, but went down. A couple of days later they got another claw trimming. Not too popular with some of the puppies, but it is one of those things they just have to accept.

The puppies got their first visitors around 4,5 weeks old. My parents. It was a bit cold outside and the puppies thought so too. Especially since they've allready been outside for a while. A few days later my parents came back. This time the weather was nice and warm in the sun. The puppies accepted their visitors right away and didn't think it was scary at all. They enjoyed the extra attention.

Thursday (5 weeks 1 day old) they got a visit from 3 new "strangers". Some of the puppies was a bit more sceptical to these humans. But quickly forgot about that. They was cuddled, held and played with. The pups played around our feet outside and inside the house.

And I've finally decided the which puppy will get what name. I will present them below with a little description of each puppy. 


Snøfrost Lune Fønvind 

(Snowfrost Balmy Foehn Wind)


5 ukers vekt / 5 weeks weight: 3000g

Lune er en av de roligere valpene i kullet. Hun er en "midt i mellom valp". Hennes personlighet utarter seg ikke hverken som spesielt intens eller som spesielt sky. Hun er en glad og utforskende valp akkurat som søstrene sine, men blir lett litt anonym i kullet. Lune virker til å passe godt som en familiehund med sin ukompliserte væremåte.

Lune is one of the calmer puppies in the litter. She is a "in the middle puppy". Her personality doesn't stand out in any direction. She isn't particularly intense, nor shy. She is a happy and inquisitive puppy like her sisters. Lune seem to become a puppy well suited for a family life with her easygoing mentality. 


Snøfrost Gnistrende Iskrystall

(Snowfrost Sparkling Ice Crystal)

5 ukers vekt / 5 weeks weight: 2990g

Isi er en harmonisk og relativt rolig valp. Hun holder seg ofte i beina mine, men er overhodet ikke mer redd av seg enn de andre valpene i kullet. Om jeg ikke velger å beholde henne selv så vil nok Isi også være en valp med gode potensialer som familiehund.

Isi is an harmonious and relatively calm puppy. She is often found right around my legs, but is not at all more skittish than the other puppies in the litter. If I do not choose to keep her myself, Isi will be another puppy with great potentials as a family pet.

 

Snøfrost Plaskende Regn

(Snowfrost Pouring Rain)

5 ukers vekt / 5 weeks weight: 2780g

Minstejenta Regn er en valp som elsker å ligge på fanget. Men hun er en jente med mye meninger, og en av de valpene som bruker stemmen mest. Hun er trygg, glad og sosial og kommer til å passe fint inn hos en familie.

The smallest girl, Regn, is a puppy who loves to sleep in the lap. But she is also a girl with lots of opinions, and she is one of the puppies who talks most. She is a happy, social and well adjusted puppy who will fit well in with as a family pet.

Snøfrost Isende Rim

(Snowfrost Icing Rime)

5 ukers vekt / 5 weeks weight: 3030g

Rim er den kraftigste valpen. Hun er kraftigst hele veien fra nesetipp til tærne. Rim er en valp som har en eksplsiv energi. Hun går fra helt rolig til 100 på kort tid, men hun er ikke den som holder på lengst og har en god av knapp så langt. Hun er en annen valp jeg fortsatt har under evaluering om hun kan bli min beholdte valp.

Rim is the most heavy built puppy, she is the roundest in her features from nose tip to toes. She has an explosive energy and goes from calm to 100 in no time, but she doesn't keep it up the longest, and does have a good "off button" so far. She is another puppy I still evaluate as a potential keeper. 
 

Snøfrost Svale Dis

(Snowfrost Chilled Mist)

 5 ukers vekt / 5 weeks weight: 2990g 

Dis er en valp som virkelig har vokst på meg. Fra å være en jeg ikke vurderte å beholde så er hun nå en av de 4 jeg fortsatt vurderer. Dis er kanskje den av valpene med mest lengder i kroppen så langt. Men det er mye utvikling som skjer fremover så hvordan hun ender opp er vanskelig å si.  Dis er en valp som gjerne holder seg i aktivitet en god stund etter at de andre har sovnet. Dette tror jeg blir en ernergisk frøken, med lyd. Den første valpen som gikk ned (og opp) utgangstrappen på 3 trinn, men litt skeptisk til brå og uventede lyder og en smule avventende ovenfor fremmede.

Dis is a puppy that really has grown on me. From being one I didn't consider keeping, she is now one of the 4 I still consider keeping. Dis is perhaps the puppy with most lengths in the body so far. However there are still a lot of growing and development to happen, so it is impossible to say what she'll end up like. Dis is a puppy I often find in activity after the other puppies have gone to sleep. I think she will become an energetic girl, with sound. The first puppy to jump down (and climb up) the outside stairs of 3 steps. A bit sceptical to sudden and unexpected noises, and a tid bit hesitant with strangers.

Snøfrost Kjølige Fjellbris

(Snowfrost Cool Moutain Breeze)

5 ukers vekt / 5 weeks weight: 3320g

Fjellbris, sistfødte i Værkullet, men absolutt ikke sist på andre måter. Dette er også en ernergisk valp og hun holder det gående nesten like lenge som Dis. Hun er ganske selvstendig, men samtidig kommer hun ofte til meg når hun skal slappe av. Fjellbris er en av mine favoritter så langt. Men det gjenstår å se hvem som blir værende til slutt. Hun er ganske uredd av seg i de aller fleste sammenhenger hun har erfart så langt.

Fjellbris, last born in the Weather litter, but absolutely not last in any other ways. This is another energetic puppy and she keeps it up almost as long as Dis. She is fairly independent, but at the same time she ofthen comes to me to relax. Fjellbris is one of my favourites so far. However it remains to be seen who will stay in the end. She is a bold puppy in all things she has experienced so far.
 


Besøk gjerne valpenes album for mange flere bilder
Visit the puppies photo album to view more pictures of them

Kommentarer

Legg inn en kommentar