World Dog Show

Freke 3. beste Junior hann WDS 2012! 

Freke 3rd best Junior male WDS 2012!


Når man skal på en Verdensutstilling i Salzburg og til daglig bor langt mot nord i Norge så er det en del planlegging som skal til lenge før utstillingsdagen. Men her følger litt av det som ble gjort rett før og under turen frem og tilbake til Salzburg.

When you are entered to the World Dog Show in Salzburg, but normally live far north in Norway, there is quite a bit of planning to be done. Some well in advance of the show day itself. Here is some of what I did right before and during the trip to and from Salzburg.


Del 1: trim hunden!
Freke fikk en 13 km sykkeltur kvelden før jeg satt meg i bilen for å kjøre. Dette er 16. mai.


Step 1: Exercise the dog!
Freke had a 13km bikejoring trip the night before I got into the car for the long drive. This is the 16th of May.

Del 2: Vask hunden
Freke ble badet og blåst grundig før vi kjørte så jobben der nede skulle bli så liten som mulig.


Step 2: Give the dog a bath
Freke was bathed and blown before we headed out for the long drive. This would minimize the amount of work I had to do in this department in Salzburg.

Del 3: Kjøreturen til Salzburg

Step 3: The drive to Salzburg
 Det blåste i Danmark / It was windy in Denmark


 Solnedgang, og pause i kjøringen. Det er nå ca. kl 23:00 17. mai
Sunset and a break in the driving. It is about 11pm the 17th of May


Fjell! jeg nærmer med Østerrike 18. mai
Moutains! I am close to Austria the 18th of May


Del 4: gå en tur med hunden
Vi tok en kort tur på noen flotte løyper rett utenfor hotellet som lå litt opp i fjellsiden ovenfor Salzburg by. 
Step 4: walk the dog
We took a short hike on a really nice path right outside the hotel located a bit up in the mountains right outside Salzburg city.
Etter turen, og før vi la oss for å slappe av for natta så ble freke vasket på bein og mage, børstet og blåst for løse hår.

After the walk, before we went to relax for the night. Freke was cleaned on his legs and belly, brushed and blown for loose hairs.

Utsikten fra hotellet /the view from the hotel
Utsikten fra hotellet /the view from the hotel
Del 5: Utstillingen!
På utstillingen ble Freke handlet av sin oppdretter; Guido Schäfer. Han fikk en siste finish på pelsen av Gwennaëlle Guillaume. Tusen takk til dere begge! Og så bar det inn i ringen sammen med 22 andre Junior hanner.

Freke ble plassert som 3. beste Junior hann!  Et supert resultat på et så stort show med en så høy konkurranse. 

Step 5: The show!
In the show Freke was handled by his breeder; Guido Schäfer. He got a last finish on the coat by Gwennaëlle Guiillaume. Thank you so much to the both of you! And then he entered the ring with 22 other Junior males.

Freke was placed 3rd of the Junior males! A great result in such a big show with such a high competition.


Del 6: Hjemturen
Step 6: The trip back home
Autobahn!
Solnedgang, og pause / Sunset and a break

Solnedgang, og pause / Sunset and a break

Soloppgang / Sunrise

Fergen som skulle ta meg fra Hirtshals til Larvik / The ferry which were to take me from Hirtshals to Larvik


Norge! bare noen km til jeg er hjemme. / Norway! Just a few more km before I'm home

Jeg var hjemme 20. mai kl. 20:00

I was home the 20th of May at 8 pm

Kommentarer