Værkullet er født!

29. februar 2012 kom Værkullet til verden
Nyfødte valper / newborn puppies
Rundt kl 16:30 28. februar ble Denali merkbart mer urolig. Peste og måtte hyppig ut på do. Det var ingen tvil, hun var inne i den første fasen av fødselen. En fase som kan ta fra 2t til 36t. Hun holdt meg våken hele natten igjennom.

Kl 09:28 den 29. februar gikk vannet. Nå begynte det virkelig å nærme seg! I følge boka skulle første valp komme maksimalt 2 timer seinere.

kl 11:01 kom den første valpen til verden med nesa først. En svart/hvit tispe med en svart flekk mellom frembeina. 432g

kl 11:18 valp nr 2 ble født. Dette var en rød/hvit tispe som kom med bakbeina først. 486g

kl 11:50 valp nr 3. svart/hvit tispe som har en hvit stripe på nakken. 403g

kl 12:38 valp nr 4 også en svart/hvit tispe. Hun har svart markering litt lengre ned på høyre frembein enn venstre. 443g

kl 13:19 valp nr 5 en rød/hvit tispe som kom med bakbeina først til verden. Hun er den av valpene med mest hvitt på og en tydelig hvit flekk på nakken. 462g

kl 14:00 slepte jeg Denali ut en tur på do. Hun måtte tisse, MYE. Så turen ut var nok berettiget fordi om hun helst ville bli hos valpene sine.

kl 14:50 kom valp nr 6 med snuta først. Dette er en svart/hvit tispe med en avlang svart flekk på magen. 466g

Valpene er nå 1 dag gamle. Alle har lagt på seg noen gram fra fødselstidspunktet er livskraftige og kvikke. Idag har også Denali på eget initiativ gått ut av valpekassen når valpene ligger og sover. Men så fort hun hører det minste pip er hun tilbake.

valpene 1 dag gamle / the puppies 1 day oldMamma er tilbake. Til melkebaren!  / Mum is back. To the milk bar!


the Weather litter is born!
the 29th of February 2012 the weather litter was born

About 16:30 the 28th of February Denali became noticeably more restless. There was no doubt, she had entered the first stage of labour. A stage that last between 2 and 36 hours. She kept me up all through the night with her panting and visits outside.

09:28 in the morning the 29th of February the water broke. Now we were really closing in on the birth! According to the books the first puppy should arrive within 2 hours of this time.

11:01 the first puppy was born with the nose first. A black/white bitch with a black spot between her front legs. 432g

11:18 puppy #2. This was a red/white bitch which came with the hind legs first. 486g

11:50 puppy #3 Black/white bitch with a white stripe down her neck. 403g

12:38 puppy #4 another black/white bitch. She has black markings further down her right front leg than her left front leg. 443g

13:19 puppy #5 a red/white bitch who arrived into this world hind feet first. She is the puppy with most white on her and a big white patch on her neck

14:00 I more or less dragged Denali outside. She had to pee, A LOT. The trip outside was not in wane even if she would rather stay with her puppies.

14:50 and puppy #6 arrived head first. This is a black/white bitch with an elongated black spot on her belly. 466g

The puppies are 1 day old now and everybody has gained a few grams. They are strong and vital puppies. Today Denali has left the puppy box on her own initiative when the puppies sleep. But as soon as she hears the smallest squeak she runs back to them.

Kommentarer