Når som helst

Anytime
Denali 8 uker drektig / Denali 8 weeks pregnant


Idag er Denali 56 dager drektig. En hunds drektighet har en normalvariasjon på 57-70 dager. Det vil si at allerede fra i morgen er hun innenfor det som er normalgått drektighet, fordi om termin først er 2. mars. Det  mest vanlige er 61-65 dager så jeg regner med at Denalis valper vil komme rundt denne tiden. Store kull og hunder av liten rase går gjerne litt kortere enn store hunder eller hunder med et lite kull. Siden Denali er av en middels stor rase, og mest sannsynlig har et normaltstort kull på 4-6 valper så er det ikke noe  skal tilsi at hennes kull skal komme spesielt tidlig eller seint. Gjennomsnittlig kullstørrelse på Siberian Husky født i Norge, og registrert i NKK, fra 2002-2011 er 3,8. I Sverige/SKK er gjennomsnittet på 4,8 i samme periode.

Today Denali is 56 days pregnant. Dogs' normal variation of pregnancy are 57-70 days. Which means that already tomorrow she will be within the normal rage of full term pregnancy, even if the term date isn't until the 2nd of March.  Most common is 61-65 days, and I recon Denali's puppies will arrive around this time. Large litters and small dog breeds usually give birth a bit earlier than small litters and large dogs do. Since Denali is a medium size breed and probably carries a normal size litter of 4-6 puppies, there is nothing to suggest they will arrive particularly early or late. Average litter size in Siberian Huskies born in Norway and registered with NKK in the period 2002-2011 is 3,8. In Sweden/SKK the average is 4,8 puppies in the same time frame.

Uke 9 (57-63 dager)
Valpene er fullt utviklet nå.
I løpet av denne uken har alle melketennene blitt kalsifisert og nedre M1, ossifikasjon av alle vertebralbuer og sentra, phalanger (tåbeinene på fremlabbene), pubis (bekkenet) og calcaneus (hælbeinet).  Det som nå gjenstår av ossifikasjon i skjellettet er carpal- og tarsalknokler (mellomfotbein og tåbein på baklabben) men det vil skje først etter de er født.
Valpene er nå godt behåret, øyenlokkene lukket og de er klare til å bli født.
De gjenværende dagene frem til de blir født skal de bare vokse ytterligere.  De er nå ca. 14-15 cm lange og vil bli opp mot 17,5cm før de blir født.

Week 9 (57-63 days)
The puppies are now fully developed.
During the last week all the juvenile teeth as been calcified and lower M1, ossification of all vertebras, phalanges (the toe bones in the front feet), pubis and calcaneus (the heal bone). What remains of ossification is the carpal- and tarsal bones in the hind feet, but that won't happen until after they are born.
The puppies are now in so to speak full coat, the eyelids are closed and they are ready to be born. 
The remaining days they will spending growing a bit further. They are now 14-15cm long, and will grow up to 17,5cm before they are born.

Det er tydelig at de presser godt på magesekk, blære og tarmer nå. Denali spiser veldig små måltider. Selv om hun fortsatt får tilmålt mengde mat så lar jeg den stå fremme til hun har spist opp frokost lunsj og middag. Noe som gjerne tar litt tid. Når valpene er født vil hun frifôres da en tispe krever mye energi for å holde melkeproduksjonen igang.  Om hun skulle bli lettere overvektig i denne perioden er det heller ikke skadelig eller gir noen økt risiko for komplikasjoner.

Hun er noe rastløs og har litt problemer med å finne komfortable liggestillinger. Men har ikke vist store tegn til "higraving" ennå. Litt har hun riktignok krafset rundt i valpekassen, men hun er forholdsvis rolig. Så jeg må nok vente en del dager til før valpene kommer.  Hun har derimot mistet nesten all pelsen på magen som har detti av i store klaser de siste dagene.

It is obvious that the puppies are taking up much space now. Denali's stomach, bladder and intestines are squeezed into a corner. Denali eats very small meals at the moment. I still give her a measured amount of food daily, but leave her breakfast, lunch and dinner until she finishes it. Which usually takes a bit of time. When the puppies are born she will be allowed to eat as much as she wants. Lactating demands a lot of energy. If she should happen to become a bit overweight during this period it won't cause any risk of complications either.

She is a bit restless, and have a bit of problem finding a comfortable position to lie down. But so far hasn't been nesting too much. Just a bit of scratching around in the puppy crate. She is relatively calm too so I expect to wait a few more days before the puppies arrive. On the other hand she has lost pretty much all her coat on the belly. It has come off in big tufts the last couple of days.

mitt nye soverom / my new bedroom

Fra inatt sover jeg på kjøkkenet sammen med Denali så jeg får med meg alt som skjer, og ikke skjer. Muligens må hun ut en gang eller to i løpet av natta denne siste uka, og ikke minst vil jeg få med meg om noen fødsel skulle sette igang. Jeg har fri på mandag og ferie fra onsdag, og da blir dagene, hele dagen, tilbragt sammen med Denali frem til valpene er født. Freke får bare finne seg i å ha litt ferie han også.


From tonight I will sleep in the kitchen together with Denali. This way I will get everything that happens, and doesn't happen. Possibly she needs to go out once or twice during the night too this last week. And not the last I will notice if she goes into labor. I am off work on Monday and have vacation from Wednesday, and then the days - all the days - be spent together with Denali until the puppies are born. Freke will have to take a short holiday too.

Kommentarer