Forberedelser; valper og utstilling

Preparations; puppies and show

Denali 7 uker drektig /Denali 7 weeks pregnant
Fredag 17. februar var Denali 7 uker drektig, og hun går nå inn i sin 8. uke av drektigheten (dag 50-56). Hun begynner nå å bli virkelig stor på midten. 
Hun er veldig rolig, men samtidig glad og energisk.  Veldig kontaktsøkende og ville nok helst bodd oppå meg store deler av dagen. Det er mildt ute disse dagene så hun trives også ute, men holdes separert fra Freke. Nå er ikke tiden for vilter lek da hun ikke bør hoppe og sprette så mye nå. Noe hun naturlig begrenser når vi går på tur eller hun ikke blir oppmuntret av Freke.

Denali har god appetitt og har blitt ganske mye mer fokusert på mat de siste dagene.  Fra nå av vil hun få et tredje måltid da det begynner å bli mindre plass til maten i magesekken.

Valpene tar ganske stor plass nå. De er nå ca. 10 cm og har en proposjonert kropp. Ossifikasjon av skalle, virvler,  enkelte tenner, alle  metacarpaler (mellomhåndsbein) og phalanger (fingerbein/tåbein) på forbeina er komplett.
Det er nå mulig å kjenne valpene bevege seg, og jeg har kjent Denali sine sparke.

Dette er et ulvefoster fra NatGeo serien "in the womb" ca. 55 dager / this is a wolf fetues from the NatGeo series "in the womb" about 55 days
Friday the 17th of February Denali was 7days pregnant, and she entered her 8th week of pregnancy (day 50-56). She is starting to become rather big.
She is very calm now, but at the same time happy and energetic. She is very attention seeking and I bet she would live on top on me big parts of the day right now if she could. However it has become very mild outside and she loves staying outside as well parts of the day. But she doesn't spend much time with Freke now, I keep them separated. This is not the time for rough play and excessive jumping. Denali limits this very well by herself on our walks and when is is alone.

Denali's appetite has increased quite a bit the last few days. From now on she will get a third meal as it is limited space left for her stomach.

The puppies is taking  up quite a bit of room now. They are about 10cm and has a body to proportions. The ossification of the skull, vertebrae, some of the teeth, all of the metacarpals and phalanges are complete.
It is possible to feel the puppies move, and I have felt Denali's puppies kicking.


Prøver valpekassen /tries the puppy crate

I morgen er det tid for årets første utstilling. Freke skal i ringen på NKKs internasjonale utstilling i Bø. Så idag har vært den store vaskedagen. Heldigvis var han ikke spesielt skitten så jobben gikk lett slik sett. Men han har begynt å røyte i hals/nakke regionen. Jeg håper han vil se representabel ut i morgen.
Freke er fortsatt for ung til å få CACIB, men vi håper på en fin kritikk, en hyggelig opplevelse og kanskje et CAC til.

Tomorrow it is time for the first dog show of the year. Freke is entering the ring at NKKs international dog show in Bø. Today has been the big cleaning day. Luckily he wasn't particularily dirty so the washing went with ease. However he has started to moult his coat on the neck and throat. I hope he will look presentable tomorrow. Freke is still too young to get any CACIBs, but we hope for a good critique, a pleasant experience and perhaps another CAC.

Kommentarer