Denali er drektig!

Denali 5 uker drektig / Denali 5 weeks pregnant


2. februar var Denali på ultralydkontroll. Jeg ville vite om hun er drektig med sikkerhet med tanke på den videre planleggingen frem til valpene skal fødes.

Vi ankom veterinærkontoret på morgenen før jeg skulle på jobb. Først var det opp på vekta. Hun har foreløpig ikke fått noe ekstra mat, men jeg synes nå hun hadde blitt litt bredere enn normalt. Vekta stoppet på 22kg, det er 3,5kg over normalen hennes!

Etter å ha overbevist Denali om at det ikke er døden å ligge på ryggen så fikk hun barbert en tynn stripe før selve ultralyden begynte. Det tok veterinæren sånn ca. 1 sekund og konstatere at Denali er drektig

Antallet er derimot ikke så lett å fastslå ved ultralyd, og det ble ytterligere vanskelig ved at Denali var 34 dager drektig slik at fostrene var blitt litt store og ligger inntill hverandre (det er lettere å telle ved dag 28). Etter litt frem og tilbake mente veterinæren at det burde være 5-6 der inne. Om 4 uker får jeg fasiten når de fødes.

Noe som var litt artig med at fostrene var såpass utviklet og store er at vi så hjerterytmen på 3 ulike og den ene beveget seg, kjempeartig!Denali is pregnant!

The 2nd of February Denali went to an ultrasound check to see if she was pregnant. I wanted to know for sure due to the planning for the arrival of the puppies birth.

We arrived at the veterinary office in the morning before I went to work. First on the schedule was a trip on the scales. So far she hasn't gotten any extra food rations, but I thought  she looked a bit broad backed. The weight stopped at 22kg, 3,5kg more than her normal weight!

After convincing Denali to lay still on her back, belly up, she had a narrow stripe of polar coat shaved off and the ultrasound could start. It took the vet about 1 second to find out she is pregnant

The number of puppies in there is not that easy to count, and it is even more difficult when they have grown for 34 days and are bigger and closer to each other. (it is easier around day 28). After a bit of back and forth the vet said it should be 5-6 in there. I will know for sure in 4 weeks when they are born.

It was interesting to see these well developed bigger foetuses, as we saw the heart beat in 3 different ones, and one even moved. It was great!


Kommentarer