3 uker igjen

Denali 6 uker drektig. En tydelig bump på magen / Denali 6 weeks pregnant with a noticeable bumpI dag er Denali 6 uker drektig. Hun begynner og bli granske så brei. Lurer på hvor stor hun har tenkt å bli før valpene kommer ut?
Hun har 3 uker igjen til termin.

Denali har hatt den typiske utfloden rundt 5 uker. Dette er også en periode hvor mange tisper kan være litt kvalme. Dette har jeg ikke merket noe til på Denali.  Hun har heller ikke en glupsk appetitt som jeg hører mange drektige tisper har, men spiser litt over normalmengden for. Hun er i fint hold og er fortsatt ganske så sprek. Men er fornøyd med mye mindre fysisk aktivitet.

3 weeks to go
Today Denali is 6 weeks pregnant. She is starting to show fairly well now. I wonder how big she'll get before the puppies are born?
She has 3 weeks to go.

Denali had the typical discharge around 5 weeks. This is a period of the pregnancy where many bitches experience some nausea, but I couldn't detect this in Denali. She doesn't have a ferocious appetite either. She eats a bit more than her normal amount of food now and is in good condition.  However she is satisfied with a lot less physical activity.Litt om utvikling av selve valpene fra 5. til 7. uke:
A bit about the development of the puppies from the 5th to the 7th week:

5. uke (dag 29-35)
Tarmsystemet begynner å dannes, men det befinner seg enda i navlestrengen. Øyne anlegges, øyelokkene formes. Øreflippene vokser seg så store at de nesten dekker øregangen.

Værhårene over øynene og på overleppa anlegges. De ytre kjønnsorganer begynner å utvikles, 5 par dievorter, samt melkekjertler dannes. Potene begynner å utvikle seg, til det som senere blir tær og tredeputer.

Ganen lukker seg på ca 33.dagen, og faren for ganespalte er nå over.
Fostrene vokser fra ca. 1,25 cm til ca. 2,5 cm

5th week (day 29-35)
The  digestive system in developed, but still exist in the umbilical cord. The eyes develop and the eyelids are formed, and the ear lobes grow and will almost cover the ear duct.
Whisker buds and 5 pairs of nipples develop. The sexual organs develop to their specific gender. The paws start to develop to what will become toes and paw pads.
At day 33 the palate close, and the danger of a split palate is past.
The fetuses grow from 1,25 cm to 2,5 cm in size.

Dette bildet er fra National Geographics serien "in the womb" og viser en valp ved ca 30 dager /This photo is from the National Geographic series "in the womb" and shows a puppy about 30 days into the pregnancy6. uke (dag 36 - 42) 
I begynnelsen av denne uka skilles alle tær, og i slutten av uka dannes klørne.
Nå forlater fosterets tarmsystem navlestrengen og finner sin endelige plass i bukhulen.
Øyelokk og øreflipper vokser denne uka så mye at de dekker øyne og øreganger. Øynene er nå lukket og vil forbli lukket til ca. 10 dager etter fødselen. Ørene vil være lukket til ca. ??? dager etter fødselen.

Pigmentet i huden utvikles.
Fostrene er nå ca. 5 cm store

6th week (day 36-42)
In the beginning of this week, all the toes separate, and at the end the claws develop.
The digestive system leaves the ubillical cord and finds it place in the abdomen.
Eyelids and earlobes grow and completely cover eyes and ear ducts. The eyes are now closed and will stay closed untill about 10 days after birth. The ears will stay closed until ??? days after birth.
The skin pigmentation develop.
The fetuses are now about 5cm long.7. uke (dag 43-49) den uka Denali går inn i nå
I løpet av denne uken vokser håret/pelsen ut, forbeiningen i knoklene har kommet så langt at man fra 49. dag kan se forstrene på røntgenbilder. Poter og tredeputer er ferdige, forstrene ser ut som ferdige valper. Fra nå av skal de bare bli større, de kan ennå ikke leve utenfor livmoren.

The 7th week (day 43-49) this is the week Denali enters now
During this week the fur grows, the bones calcify to the extent that the puppies will show up at x-rays from day 49. Paws and paw pads are completely formed, and the fetuses look like puppies. From now on they are only going to grow. They are not yet able to live outside the uterus.Valpeforberedelsene ellers går sin gang de også. Denali kommer til å gradvis få byttet ut sitt vanlige tørrfor med et tørrfor tilpasset drektige og diegivende tisper. Men hun får også rått for.  Valpekassen er nesten ferdig, og teppe til valpekassen er bestilt og skal hentes neste helg på NKKs utstilling i Bø.
Valpenes navn er også klare, men hvilke av navnene som brukes avhenger av valpenes kjønn.

The preparation for the arrival of the puppies continue as well. Denali will gradually have her kibbles exchanged with kibbles made especially for pregnant and lactating dogs. But she will also get her raw feed. The puppy crate is almost done, and blanket materials in the right size are ordered. I will pick it up the next weekend at the NKK Bø dog show.
The puppy names are ready too, but which names I'll use depend on the gender of the puppies.

Denali 6 uker drektig. En tydelig bump på magen / Denali 6 weeks pregnant with a noticeable bump

Kommentarer