Solstien - en våt fjelltur

The Sun Path - a wet hike


4. september var jeg på besøk hjemme hos foreldrene på Rjukan og man kan jo ikke være der uten å gå tur med hundene. Nå bor jo foreldrene mine så nær fjellet at jeg bare kan gå ut døra og komme meg til fjells på kort tid via Krossobanen. Krossobanen ble bygd i 1928 for at Rjukanfolk skulle komme seg i opp i sola på vinterstid. Den går fra 403 moh - 886 moh i løpet av 5 minutter. I fint vær er det også en fin utsikt i løpet av turen, men ikke denne dagen.

Høsten er vanligvis en flott årstid for turer i fjellet så valget falt på Solstien. Solstien ble tilrettelagt ved hjelp av sherpaer fra Nepal i 2010 og går fra Gvepseborg (øvre stasjon til Krossobanen) til Kanonstillingen. Jeg hadde ikke gått der før, så denne måtte prøves ut. Derfra valgte jeg å gå til venstre og over en liten flik av katen på Hardangervidda istedet for en kjedelig grusvei tilbake til Gvepseborg. Turen fortsatte ned Ryes vei via Fjellveien tilbake til Villaveien og startspunktet.  Totalt ble turen på 12km med en høydeforskjell på ca. 680m.

Det regnet mer eller mindre hele tiden, terrenget var ekstremt vått og det var vel ikke en tørr flekk å finne når jeg kom hjem. Jeg merket ikke så godt til at jeg var våt mens jeg gikk takket være gode klær. Neste tur håper jeg på litt finere vær, og gå mer av turen oppe på Hardangervidda.


Krossobanen, blåbæret fraktet meg opp til Gvepseborg. Bildet er tatt i Ryes vei på vei ned igjen. / The Blueberry carried me up to Gvepseborg. The picture is taken on the way down Ryes path.

Starten på Solstien / the starting point of the Sunshine Path
 


Ved Kanonstillinga 1100 moh / at the Canon-position altitude 1100m


The 4th of September I visited my parents at Rjukan, and of course I had to walk my dogs. Since my parents live so close to the moutain it is possible to just walk out the door and get up into the mountain in a short time with the help of Krossobanen. Krossobanen was built in 1928 to let the people of Rjukan have access to some sun during the winter months. Krossobanen takes you from an altitude of 403m to an altidue of 886m  in 5 minutes. In good weather it is a really nice view on the trip up the hill, but not this day.

The autumn is usually a  wonderful season for mountain hikes, and my choice this day was the Sun-Path. The Sun-Path was made with the help of sherpas from Nepal in 2010 and goes from Gvepseborg (at the top station of Krossobanen) to the Canon-position with an altitude of 1100 m.  I hadn't walk this path before, so it had to be explored. From the Canon-position I chose to turn left and walk acrosse a small corner of the edge of the Hardangervidda plateu on my return to Gvepseborg. I carried on down Rye's path through Fjellveien and down Villaveien to my starting point. A total of 12km and altitude difference of about 680m.

It rained more or less the entire time. The terrain was extremly wet and it wasn't a dry spot to find when I arrived at home. However I didn't notice much being wet during the hike due to good clothes. Next hike I hope for a little bit better weater, and to stay longer up at the Hardangervidda plateu.Tregrensa ca. 1000 moh. /The altitude limit for tree growth, about 1000m

Deler av stien var temmelig våt /part of the path was fairly wet

Hundene var løse ned Ryes vei / the dogs were running loose down Rye's path
Mye vann i naturen i år. Dette er vanligvis en liten bekk. /Lots of water in the nature this year. This is usually a very small stream
 

Kommentarer