Snøfrost godkjent!

Snøfrost approved!


20. juni fikk jeg endelig brevet fra NKK, Snøfrost er nå godkjent som mitt kennelnavn!

the 20th of Juni I finally got the letter from NKK (Norwegian Kennel Club). Snøfrost is now approved as my kennelname!

Kommentarer