Forandringen / The transformation

Det er et kjent fenomen at våren er sølete, noe man virkelig både ser og merker når man har aktive hunder som tilbringer mye tid på å leke, løpe, trenes og bare kose seg der ute uansett vær. Dette kan by på et par utfordringer når disse glade "sølehundene" skal på utstilling.

Dette er Denalis forandring før "vårutstillingen", NKKs utstilling i Bergen 9.-10. april 2011:

It is a wll known phenomenon that the spring is muddy, something you really both see and notice when you have active dogs who spend a lot of time playing, running, exercising and just enjoying outdoors no matter what the weather is like. This might give you a couple of challenges when the happy "mud dogs" are going to a dog show.
This is Denali's transformation before the "spring show", NKKs dog show in Bergen the 9th and 10th of April 2011:

Søle = skitten hund, men en lykkelig en

Mud = dirty dog, but a happy one


Jeg håpet snøen ville fjerne det verste før dusjen, men så heldig var jeg ikke 
I hoped the snow would take care of the worst before the shower, I wasn't so lucky

En våt Denali etter dusjen. 
A wet Denali after her shower


Nesten tørr, etter en runde med blåseren
 Almost dry after beeing blowdried
En tørr og rein Denali i den hvite snøen
 A dry and  clean Denali in the white snowDette var historien om hvordan pelsen fikses før en utstilling. Men den må selvsagt holdes i god kondisjon kontinuerlig for at den skal se best mulig ut på en utstilling. Men noe som er minst like viktig for at denne energiske jenta skal vise seg fint i ringen er å  trimme henne. Dagen før utstillingen må hun på en forholdsvis lang løpetur for at hun ikke skal ha for mye energi i ringen. Har hun det vil det være vanskelig å vise bevegelsene da hun hopper og spretter, samt at hun overhodet ikke har tid til å stå stille. Før denne helgen var løsningen en 15km lang sykkeltur.

This was the story about how Denali's coat is prepared before a show, but of course it needs to be kept in good condition every day to look its best at a dog show. However something just as importen to show prepare this energetic girl for the show ring is to exercise her. The day before the show she has to go for a relatively long run to not have too much energy in the ring. If she has too much energy she jumps all over the place and it is very difficult to see her movement. In addition she won't stand quietly for very long while the judge writes the critique. Before this weeken the solution was a 15km long bicycle ride

Dette bildet er fra mars, når det fortsatt var mye snø
 This photo is from March, when there still was plenty of snowSå hvordan gikk det på utstillingen?
Kjempebra!
Denali viste seg nær eksemplarisk. Jeg er så stolt av henne!
Dommeren var finske Paula Heikkinen-Lehkonen, en dommer jeg hadde hørt var ganske bra på Siberian Husky. Hun var i alle fall bra for Denali, og på tross av begynnende vårrøyting fikk full pot.
Excellent, 1AUKK, 1BTK, CERT, CACIB, BIR


So how did the show go?
Great!
Denali showed her self in a near perfect way for her. I am so proud of her!
The judge was Finnish Paula Heikkinen-Lehkonen, a judge I had heard was pretty good with Siberian Huskies. She was at least a very good one for Denali. Despite the start of the spring shedding she took all the ribbons.
Excellent, 1AUKK, 1BTK, CAC, CACIB, BOBKommentarer