Valsfjell rundt / around Valsfjell

 Esky og Denali på Søndre Valsfjell / Esky and Denali on Southern Valsfjell

Mandag 30. August gikk jeg Valsfjell rundt. Jeg var oppe på begge toppene, Nordre og Søndre Valsfjell. Deretter gikk jeg rundt nordsiden av fjellet. Totalt 8,5 km i følge Telemark turistforening som vedlikeholder stien. Jeg synes det var en flott tur, men den var tung for både meg og min gamle hund Esky fra tid til annen. Denali hadde mer enn nok av energi.

Monday the 30th of August I went on a walk around Valsfjell. I climbed two peaks, Northern and Southern Valsfjell, and then went around the northside of the mountain. A total lenght of 8.5 km acording to those who maintains the path. I enjoyed the trip, but it was a trial for both me and my old dog Esky from time to time. Denali had energy to spare.

Denali full av energi! / Denali a ton of energy!

Esky ved et utkikkspunkt ved stien / Esky at a viewpoint by the path

Nordre Valsfjell / Northern Valsfjell

Søndre Valsfjell / Southern Valsfjell

Esky

Denali

Kommentarer