søndag 21. juni 2020

Folketrokullet: en uventet vending

The Folkelore litter: an unexpeced turnHuldra har vært i strålende form hele drektigheten, og det var ingen ytre tegn på at noe var uvanlig med dette kullet. Eneste som fikk meg til å stusse litt var at hun ikke virket til å øke noe særlig i omfang fra 5. uke, noe som er ca halvveis i drektigheten.

Det viste seg at Huldra hadde reabsorbert de aller fleste fostrene som ble påvist på ultralyd. Det er ikke unormalt at ett og annet foster blir reabsorbert, spesielt ikke i store kull, men at nesten hele kullet forsvinner er en ny erfaring for oss. Hun fødte 2 valper. Den ene var en  bitte liten valp som ikke ville spise, selv med oppmuntring fra oss tobeinte, og dermed karte den seg ikke.  Den andre valpen er en middels stor hann som trives og vokser som ugress. Han er i dag 1 uke gammel og har mer enn doblet sin fødselsvekt.
Huldra er fortsatt i superform og tar seg godt av sin eneste valp.

Hva han skal hete har vi ikke bestemt ennå, men at han kommer til å bli en svært bortskjemt liten guttevalp både av mamma Huldra og av oss tobeinte er det vel liten tvil om. 


Huldra has been in perfect condition throughout her pregnancy, and there was no signs that there were anything unusal about this litter. The only thing that made me wonder a little bit was that she didn't seem to increase much in belly volume after the 5th week (about half way through her pregnancy).

It turned out Huldra had reabsorbed most of the fetuses we sa at the ultra sound. It isn't unusual for a bitch to reabsorbe some, especially not in a big litter, but making almost all the litter disappear was a new experience to us. She gave birth to two puppies. One was a tiny little thing that didn't want to eat, even with our help and encouragement. It didn't feed and thrive so it didn't make it. The other puppies as a medium size male who thrive and grows like weed. He is 1 week old today and has more than doubled his birth weight.
Huldra is still in super condition and takes well care of her only puppy.

What this little guy will get for a name is not yet decided, but it is beyond any doubt that he will be a very spoiled little puppy both from his mother Huldra and us two-legged ones. Si hei til Folketrogutten
Say hello to the Folkelore boyHuldra lar oss låne sønnen, men må sjekke at alt er fint med ham etter få sekunder. Flink mamma!

Huldra let us loan her son, but has to check in that everything is well with him after a few seconds. Good mother!
Det er litt begrenset hvor interessante bilder er av en 1 ukes gammel valp, men det blir nok mange bilder av ham fremover når han vokst en del til, og "våkner" litt mer. Her er et par bilder fra 1 ukes dagen hans:


It's a bit limited how interessting photos of a puppy at the age of 1 week can be, but there will be a lot of photos of him when he grows a bit more and "awakens". Here is a couple of photos from his 1 week old day.lørdag 6. juni 2020

Folketrokullet: under 2 uker igjen

the Folkelore litter: less than 2 weeks to go

Drektige hunder får litt særbehandlig, Huldra får slikke en ispinne.
Pregnant dogs get special treatment, Huldra gets to lick an icecream stick.


Det er nå under 2 uker igjen til termin. Huldra får nå mat 2 ganger i døgnet, vi har økt formengden noe. Hun begynner å bli noe roligere, men er fortsatt i veldig god form og går gjennom sin drektighet uten noen form for problemer så langt. Huldra er alltid veldig god til å spise, og drektigheten har heldigvis ikke gjort noe med appetitten i negativ retning.

I dagene som kommer skal Huldra begynne å overnatte i fødekassa si, hun skal få en markkur, og ellers få styre hverdagen sin etter eget ønske i stor grad.


It is now less than 2 weeks to term. Huldra gets a meal twice a day, we have increased the amount of food a little bit. She starts to become a bit calmer, but i still in great shape and cruises through her pregnancy with no problems to see so far. Huldra has alwas been a food hog, and the pregnancy hasn't changed that, which is very nice to see.

In the days to come Huldra will start spending the nights in the puppy box, she will get de-wormed and more or less decide in her own pace what her day to day should look like. 
Godt å konstatere at matlysten fortsatt er på topp
Nice to see that she still has great appetite.