mandag 18. mai 2020

Folketrokullet: Huldra er bekreftet drektig

The Folklore litter: Huldra is confirmed pregnantI dag, 18. mai, ble Huldra bekreftet drektig på Grenland Dyreklinikk. Ultralyd viste valper med god hjerteaktivitet som så ut til å ha det veldig bra.  Det er et normalstort kull (over 3 valper) vi gjorde ingen ytterligere forsøk på å telle dem, da vi kun tok undersøkelsen for å få en sikker bekreftelse på drektighet.  Nå gleder vi oss til å møte valpene rundt 19. juni.


Today the 18th of May Huldra was confirmed pregnant at Grenland Dyreklinikk. Ultra sound showed puppies with a good heart activity and they seemed to thrive and grow. This is a litter with more than 3 puppies for sure, we didn't try to count them as we only wanted to know for sure. We are looking forward to meet the puppies around the 19th of June.

Qannik er sønn av vår Stjerne og Damon som er en fritidshund hos sin eier. Damon er en hund jeg vurderte å kjøpe eller deleie som valp, men hadde ikke plass og tid til en ekstra hund på det tidspunktet. Siden han utviklet seg fint benyttet jeg ham til et kull, og det resulterte i et veldig fint kull av høy kvalitet. Qannik selv klarte å skade beinet sitt som valp så han har ikke blitt stilt så mye pr i dag, kun en gang og det resulterte i hans første CERT.  Les historien om Qannik og beinet.
Han vil bli stilt mer når utstillinger igjen er en mulighet.

Qannik er en ernergisk og snill ung hann. Man kan gjøre hva man vil med ham, uten større protester. Jeg tenker da på stell av labber, tenner, pels, løfte ham osv. Han har mye felles med sin mor på dette punktet. Han liker å jobbe, og han liker å slappe av i stua. Qannik er oppvokst med en liten hund, to katter, og 3 barn/ungdommer hvorav den ene er ei med spesielle behov. Dette går veldig fint. I perioder er han her hos oss, men normalt sett bor han fast hos sine deleiere.

Qannik er øyenlyst og gonioskopert med perfekte resultater. 


Qannik is a son of our Stjerne and a family dog named Damon. Damon is a dog I considered to buy or co-own as a puppy, but at that time I didn't have room for another dog. Since he developed nicely I used him for a litter. The result was a very nice litter of high quality. Qannik himself managed to injure his leg as a puppy. It took quite a long time before he was back to normal so he has only been shown once, and that one time he got his first CAC. Read the history of Qannik and his leg.

Qannik is an energetic and kind yound male. He is easy to handle (paws, theeth, coat, carry him etc). He has grown up with a small dog, two cats and 3 children/youths where one has special needs. This is no problem. Sometimes he lives with us, but he normally stays with his co-owner.

He has been eye checked and gonioscopied with perfect results.
Huldra er ei lita, ernergisk, leken, snill og tålmodig tispe. Hun har en egen evne til å bli sølete, men heldigvis ramler det meste av uten hjelp fra oss, bare det har tørket. Hun jobber jevnt og trutt i hundespannet, og passer best i team posisjon. Hun har vist seg å være en ypperlig kløv og turhund da hun har lagt seg til å automatisk trekke litt mindre i nedoverbakker. Hun bærer like mye i kløven som våre noe større Siberians, og har Norsk Polarhundklubbs kløvmerke i bronse. Vi håper på anledning til å få tatt et par sølvmerker seinere i år, og kanskje Huldra blir en av dem? 
Vi har ikke selv barn, men hun er flink med mine nevøer som hun har møtt noen spredte ganger siden hun var valp. 
Huldra har en veldig flott konstruert front, og mange andre gode eksteriøre trekk, men kunne trengt litt mer lengde på beina. Det håper vil Qannik kan bidra til at valpene får. Hun er ingen storvinner i utstillingsringen, men vi ønsker å ta vare på en del av de kvalitetene hun har, og som vi verdsetter høyt.

Huldra er øyenlyst og gonioskopert med perfekte resultater i juni 2019.


Huldra is a small, active, playful, kind and patient girl. She has an uncanny abillity to get dirty, but luckilly most of it falls off when it has dried. She works evenly and without any fuzz in our dog team, and is best suited for the team position. She has shown herself to be an excellent pack-packing dog and hiking friend. She has all by herself figured out she should pull a bit less going down hill. In her pack-pack she carries just as much as our somewhat taller Siberians. She has gotten the Norwegian Polar Dog club's working pack dog badge in bronze. We hope to be able to take a couple of silver badges this year, and maybe Huldra will be one of them?
We don't have any children of our own, but Huldra is very good with my nephews that she has met a few times now and again since she was a puppy.
Huldra has a very nicely put together front assemby and several other good conformation qualites, but could use a bit more lenght in her legs. We hope Qannik will help out so that the puppies get a bit more legs. She is no big winner in the dog shows, but we still want to bring into the next generation several of the qualites that she has, and that we hold in high regard.

Huldra was eye checked and gonioscopied with perfect results in June 2019
I denne kombinasjonen håper vi på noen valper som er eksteriørt godt satt sammen. Vi håper å kunne bevare den gode fronten til Huldra, kombinert med litt mer lengde på beina. Planen er å beholde en tispe fra dette kullet i et fôrhjem.
Selvsagt satser vi på at alle valpene blir sunne og friske, trivelige, snille og greie. Slik som sine foreldre. Ypperlige turhunder til allsidig bruk. 

Fargemessig er det størst sannsynlighet for grå/hvite som foreldrene. Huldra bærer både svart og rødt, men det vites ikke om Qannik er bærer av noen av disse genvariantene. Så det er bare å vente i spenning på resultatet.

Tema for kullet vil være norsk folketro, så alle valpene vil få navn knyttet opp mot dette. Hva navnene blir har vi ikke avgjort ennå.In this combination we hope to get puppies that are well put together conformation wise. We hope to preserve the good front assembly on Huldra, combined with a bit more lenght of legs. We plan to keep one girl on breeding terms.
Of course we hope that all the puppies will be healthy, sound, pleasant, kind and easy to handle, like their parents. Excellent dogs to bring on your next trip in the forest or to the mountains. 


When it comes to colours the most likely outcome is grey/white puppies like their parents. Huldra carries for both black and red (brown), but we do not know if Qannik does too. All we are able to do is wait for the puppies to be born.

This litter's theme is Norwegian folklore, meaning all the puppies will get names contected to that theme. However we haven't decided on the specific names yet. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar